Parodontitis | Informatie folders
Introductie | CV van tandarts L. de Zwager | De invloed van de bloedcirculatie bij parodontologische aandoeningen
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Tandartsenpraktijk SOPHIA-PARO

WAARDE COLLEGA, WELKOM!

  We zijn blij met de mogelijkheid die internet ons biedt om U via deze website wat meer te vertellen over onze praktijk.

  SOPHIA-PARO TANDARTSENPRAKTIJK verricht Parodontologische behandelingen aan patienten naar ons verwezen door tandartsen en door mondhygienisten met goedkeuring van de tandarts.

  Mw. Larisa de Zwager heeft dertig jaar ervaring in de behandeling van parodontische problemen, vanaf 1972 in Oekraine, waar zij haar opleiding genoot aan de medische universiteiten van Kiev en Lviv, en sinds 1999 in Nederland.

  In september 2002 opende mw. De Zwager haar eigen praktijk, SOPHIA-PARO, aan het Valkenbosplein en verhuisde die in februari 2004 naar Westduinweg 6. Momenteel werkt zij nauw samen met vele tandartsen uit Den Haag en omgeving.

  Onze behandeling kenmerkt zich door een strikte concentratie op de parodontologische problemen waarvoor de patient is doorverwezen. De behandeling geschiedt in nauwe samenspraak met de tandarts en de mondhygieniste en de patient wordt zo spoedig mogelijk terug verwezen naar eigen tandarts of mondhygieniste.

  Wij zijn ons ervan bewust dat de kosten van een paro behandeling vaak zwaar drukken op het verzekeringsbudget van de patient en wij besteden aan dit aspect extra aandacht, b.v. door er op toe te zien dat er geen repetitie plaats vindt van handelingen die al door de verwijzer zijn ondernomen. Wij stellen het daarom op prijs als u ons de beschikbare informatie over de patient, zoals rontgenfoto’s, paro status, initiele behandelingsrapporten etc, kunt laten toekomen, per e-mail of post of met de patient.

  U ontvangt van ons na het eerste onderzoek een rapport over onze bevindingen en een voorgesteld behandelplan, gevolgd door rapporten met behandel resultaten.

  U bent te allen tijde van harte welkom voor een gesprek over een aan uw wensen tegemoetkomende vorm van samenwerking tussen uw praktijk en de onze.

  Wij vertrouwen er op dat wij ook met U een intensieve samenwerking kunnen opbouwen.

Site Map | Contact | ©2008 Sophia-Paro