Parodontitis | Informatie folders
Introductie | CV van tandarts L. de Zwager | De invloed van de bloedcirculatie bij parodontologische aandoeningen
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Tandartsenpraktijk SOPHIA-PARO

Parodontitis: Werkwijze

Parodontitis: Werkwijze

 • Uw tandarts of mondhygieniste heeft u doorverwezen naar onze kliniek omdat u problemen met tandvlees heeft – een paro probleem. Een parodontale behandeling verloopt in stappen. De behandeling richt zich op het bestrijden van de ontstekingen van uw tandvlees waardoor het proces van steunweefselverlies (bot) tot stilstand gebracht wordt. Om geprotocolleerd te werken is het noodzakelijk dat de behandeling in de juiste volgorde en gefaseerd wordt uitgevoerd.

Eerste bezoek

 • Gedurende uw eerste bezoek doen wij een onderzoek, maken een rontgenfoto, bespreken met u de specifieke details van uw parodontale problemen en stellen een behandelplan voor. Het rapport van uw bezoek inclusief een kopie van de parostatus en de rontgenfoto wordt naar uw tandarts of mondhygieniste gestuurd.De behandelingen die al door uw tandarts of mondhygieniste zijn verricht zullen wij niet herhalen.

  Bij de eerste afspraak krijgt u een begroting. De meeste vorderingen worden vergoed (volledig of gedeeltelijk) vanuit uw aanvullende verzekering. Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om hun bijdrage te bepalen.

Initiele behandeling

 • Op basis van de parodontaal status en rontgenfoto's bepalen wij het aantal afspraken (en hieraan verbonden kosten - begroting) dat noodzakelijk is voor de initiele behandeling. Tijdens deze behandeling worden de door parodontitis getroffen tanden grondig met speciale instrumenten een voor een gereinigd.
  De initiele behandeling bestaat voor een zeer groot deel uit het verbeteren van infectie bestrijding die u zelf uitvoert - uw mondhygiene.

Herbeoordeling

 • Na 1 tot 6 maanden zal de behandeling door ons worden geevalueerd, de pockets worden opnieuw gemeten en samen met u zullen wij de resultaten van de eerste fase van behandeling analyseren en de volgende stappen van de behandeling bespreken. Bij zeer ernstige parodontitis en als de initiele behandeling niet zeer successvol is geweest kan de tandarts een bacteriologisch onderzoek laten uitvoeren. Het rapport over herbeoordeling wordt naar uw tandarts of mondhygieniste gestuurd.


  De restpockets moeten soms middels parodontale chirurgie, de flap operatie behandeld worden.

Nazorg en evaluatie

 • De nazorg of onderhoudsfase is bijzonder belangrijk om terugkeer van het ontstekingsproces te voorkomen. In deze fase, ‘recall behandeling’ genoemd, voeren wij twee tot vier keer per jaar, afhankelijk van de status van het probleem, professionele mondreiniging uit. Bovendien vindt een evaluatieonderzoek eens per 2 jaar plaats om de loop van de ziekte onder controle te houden.
Site Map | Contact | ©2008 Sophia-Paro