Parodontitis | Informatie folders
Introductie | CV van tandarts L. de Zwager | De invloed van de bloedcirculatie bij parodontologische aandoeningen
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Tandartsenpraktijk SOPHIA-PARO

Nieuwe patienten


Nieuwe patienten zijn welkom in onze praktijk.

Voor het maken van de eerste afspraak kunt u ons bellen op het telefoonnummer
070-3924034. Indien u ons telefonisch niet kunt bereiken, stuurt u dan een e-mail naar info@sophia-paro.nl en wij bellen u terug.


Bij het eerste consult vindt er een kennismaking plaats en wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Uw klachten en wensen zullen met u besproken worden en vervolgens zal er een mond onderzoek gedaan worden. Er worden indien nodig rontgen-foto’s genomen (bitewing-foto's en een overzichtsfoto).

  • Wij verzoeken u bij uw eerste bezoek de volgende zaken mee te nemen:
    - een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
    - een verzekeringsbewijs van uw zorgverzekeraar


  • Indien u onverhoopt verhinderd bent, verzoeken wij u dit tijdig, doch uiterlijk 24 uur voor de afspraak, aan ons door te geven. Bij te late afzegging of wegblijven zonder afzegging zijn wij genoodzaakt 50,00 euro in rekening te brengen.

Betalingen:

  • Vanaf 1 januari 2015 wordt factoring voor ons verzorgd door uwnota.nl. Nadat u bent behandeld krijgt u een rekening met acceptgiro. Vaak worden de rekeningen rechtsstreeks naar uw verzekeraar gedeclareerd. Indien u een nota van uwnota.nl ontvangt, stuurt u de nota zelf door naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden vergoeden zij onze nota geheel, gedeeltelijk of niet.
    Voor meer informatie over betalingen klikt u hier...

Spoedgevallen:

Buiten de openingstijden kunt u voor spoedgevallen bellen met de tandartsspoedgevallendienst 070-3110305.

Contact | ©2008 Sophia-Paro